Dopis členům kontrolního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy

Dopis adresovaný členům kontrolního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy jsme přednesli na jednání výboru dne 23. listopadu 2022. O den později jsme ho znovu přednesli na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy. Všichni zastupitelé dopis také obdrželi mailem.

Dopis během necelých 24 hodin podepsalo 280 rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním z Prahy.

Vážení zastupitelé hl. m. Prahy, 

jako občané Prahy a zároveň rodiče dětí se zdravotním postižením, nezletilých i zletilých, se na vás obracíme s velkou starostí, obavou a naléhavostí řešení situace budoucnosti našich nejbližších, našich dětí.

Starost nám způsobilo několik zpráv, k nimž jsme se dostali prostřednictvím sociálních sítí a médií v posledních několika dnech. Konkrétně jde o mediální vyjádření některých pražských politiků, dále článek pana Petra Třešňáka: Kdo zabil Dorotu Š., který tento týden vyšel v časopisu Respekt a který popisuje stav v ústavu pro osoby se zdravotním postižením i nezájem společnosti se odpovědně situací v ústavech zabývat. Nakonec jsme se dočetli o dnešním jednání, kde by se mělo jednat i o budoucnosti služeb pro Pražany – děti i dospělé se zdravotním postižením. 

Máme obavy z toho, že naše děti nedostanou potřebné sociální služby tady v Praze, v místě bydliště, kde mají rodinné zázemí a mají zde vybudované vztahy. Nechceme se dočkat toho, že nám budou sociální služby nabídnuty formou ústavu umístěného v jiných krajích, mimo Prahu. Jsme navíc přesvědčeni o tom, že poskytovat sociální služby mimo Prahu neodpovídá požadavkům zákona o sociálních službách. Zde je uvedeno, že má kraj garantovat dostupnou péči na svém území. Je to v rozporu s potřebami nás rodičů a našich dětí se zdravotním postižením. Chtěli bychom mít kvalitní služby dostupné v Praze, moderní metropoli 21. století. 

Vážení zastupitelé, rádi vám předneseme naše představy o tom, jak bychom si představovali služby pro naše postižené děti, rádi budeme konzultovat vaše plány. Nabízíme spolupráci a setkávání s kýmkoliv, kdo bude mít o téma zájem. Spojuje nás noční můra, že až zeslábneme, onemocníme nebo zemřeme, naše dítě skončí v celoročním ústavu. Pro nás Pražáky navíc v Ústeckém nebo Plzeňském kraji.

Děkujeme. 

Za rodiče dětí s postižením

Jaroslava Procházková, jaroslava@jaroslava.cz

Jarmila Neuwirthová, j.neuwirthova@pece-bez-prekazek.cz

Sdílet