Hiporehabilitace

Hiporehabilitace je léčebná metoda, která využívá komplexního působení koně, zejména přenosu pohybu koňského hřbetu v kroku, na člověka. Je vhodná zejména u dětí s dětskou mozkovou obrnou, opožděným psychomotorickým vývojem a poruchami svalového tonu.  Může být využita také pro zlepšení komunikačních schopností a sociálních dovedností, vadného držení těla, rovnováhy a fyzické kondice. Přítomnost poruch autistického spektra, epilepsie, poruch zraku, sluchu nebo kognitivních funkcí není kontraindikací.

Kromě pohybu působí pozitivně také samotný kontakt s koněm, který zlepšuje emoční ladění a motivaci dítěte k terapii. Využívaní koně musí mít bezchybnou mechaniku pohybu a speciální výcvik, aby byly terapie pro děti maximálně přínosné a bezpečné. Při terapeutických jízdách by vždy měl být přítomný poučený terapeut s dostatečnou praxí v oboru i zkušenostmi s koňmi.

MUDr. Markéta Janatová, Kamenitý Vrch, z. s.

Sdílet