Hiporehabilitace pro děti se zdravotním znevýhodněním na Praze – západ

dítě při hiporehabilitaciSpolek Kamenitý vrch, z. s.  vznikl za účelem poskytování hiporehabilitace a dalších terapeutických a podpůrných aktivit pro děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiče. Hiporehabilitaci poskytuje v obci Černolice na Praze-západ, ostatní aktivity také v Praze a blízkém okolí.

Terapeutické jízdy jsou zde určeny především pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem, hypotonií, poruchami rovnováhy, případně i s mírnou spasticitou. V místě konání si děti mohou koně mezi jízdami hladit, čistit a zdobit, využít herničku s pomůckami pro podporu psychomotorického vývoje a za hezkého počasí procvičit rovnováhu a koordinaci pohybu na trampolíně.

Kromě pravidelné docházky na terapeutické jízdy nabízí spolek dětem se zdravotním znevýhodněním setkání s koňmi v rámci Dětského klubu s prvky kontaktní hipoterapie (https://www.facebook.com/events/922269604818707/). Děti si koně mohou pohladit, vyčistit a vyzkoušet si na koně i nasednout. Jednorázová nebo pravidelná docházka do klubu je zdarma. Pro rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním nabízí spolek možnost poklidných vyjížděk, s případným zajištěním hlídání dětí v přírodním prostředí.

V rámci komplexního přístupu jsou několikrát do roka vypisovány také intenzivní hiporehabilitační víkendy (https://www.facebook.com/events/927247200980410/), při kterých jsou kromě terapeutických jízd zařazeny také další terapie a konzultací. Na nejbližším termínu intenzivního víkendu 23. – 24. 11. 2019 bude kromě hiporehabilitace možné využít fyzioterapeutickou nebo psychologickou konzultaci, ukázku přístrojové rehabilitace formou hry a skupinovou arteterapii pro děti.

MUDr. Markéta Janatová, Kamenitý vrch, z. s.

Sdílet