Prázdniny a září v Péči bez překážek

Přečtěte si, co všechno jsme během prázdnin a září stihli. Je toho tolik, že vás o tom ani nestíháme průběžně informovat. 

Koncem června poslali naše členky a příznivkyně Magistrátu hlavního města Prahy žádost o zajištění odlehčovací služby pro své děti. Během necelých tří týdnů obdrželi z Magistrátu odpověď s konkrétní nabídkou pomoci, kterou mohou v případě potřeby využít. Následně proběhla 29. července 2019 schůzka v Domově Charlotty Masarykové, který Magistrát plánuje transformovat na zařízení s odlehčovací službou.

23. srpna 2019 proběhla schůzka s pražskou radní Mgr. Milenou Johnovou. Podrobnější informace naleznete v samostatném článku.

28. srpna 2019 jsme se sešli se zástupci organizace Lumos. Cílem organizace Lumos je, aby ohrožené děti mohly vyrůstat v rodině nebo náhradním rodinném prostředí. Na programu jednání byla transformace stávajících ústavů na jiné sociální služby a také účast zástupců našeho spolku na workshopech pro úředníky z krajských úřadů, které proběhnou v lednu 2020 v Praze a Olomouci.

12. září 2019 jsme na jednání výboru pro sociálního politiku ZHMP prezentovali problémy, se kterými se potýkají rodiče dětí s postižením, význam odlehčovacích služeb pro tyto rodiče a nedostatečnou kapacitu odlehčovacích služeb na území hlavního města. Jednání se zúčastnili i Damián s Toníkem. Zde si můžete přečíst zápis z jednání.

Foto "výpravy" která se účastnila jednání sociálního výboru ZHMP

24. září 2019 proběhl Kulatý stůl End Duchenne – Kruh pomoci rodinám s nervosvalovým onemocněním. Prezentovali jsme výsledky dotazníkového šetření a také nutnost informovat příslušné úřady o chybějících sociálních službách. Zápis ze schůzky naleznete na webu End Duchenne.

Fotografie ze setkání pro rodiny s nervosvalovým onemocněním

– dk –

Sdílet