Potřebujete odlehčovací nebo jinou sociální službu? Dejte o sobě vědět!

Potřebujete pomoc nebo odlehčení v dlouhodobé péči o svoje dítě s postižením, ale žádná odlehčovací služba ve vašem okolí neexistuje? Zapojte se do komunitního plánování vaší obce, města nebo městské části. Dobrým příkladem je současná aktivita městské části Praha 10. Tato městská část v současné době vytváří „Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030“.

Přípravu a koordinaci „plánu“ má na starosti odborná skupina pro strategický plán. Skládá se ze zástupců jednotlivých odborů městské části a vedení města. Svého zástupce tu má i sociální oblast. Do plánování se zapojuje veřejnost, místní podnikatelé, spolky, vedení města a představitelé veřejných institucí. K podání námětů vyzvala radnice tedy i své občany – ti se mohou účastnit tvorby samotného plánu několika způsoby. Jedním z nich jsou osobní setkání se zástupci radnice MČ Praha 10 na předem naplánovaných schůzkách. Sami jsme se zúčastnili schůzky v Základní škole Olešská, kde jsme podali podnět ke vzniku pobytové odlehčovací služby. Většina schůzek již proběhla, poslední setkání se uskuteční 3.6. 2019 v Základní škole U Vršovického nádraží, kdykoliv mezi 17:30-19:30. Své podněty však můžete podat i online https://strategieprodesitku.cz/. Rodinnou politiku Prahy 10 je možné ovlivnit také vyplněním dotazníku, který je dostupný z webu https://strategieprodesitku.cz/blog/ptame-se-rodin-co-na-desitce-potrebuji/

Sběr podkladů, informací a dat probíhá do 15.6. 2019.

Další možností, jak se zapojit do komunitního plánování sociálních služeb, je účast v pracovní skupině (např. pro osoby se zdravotním postižením). Pracovní skupiny mohou být zřizovány v rámci komunitního plánování obcí nebo městskou částí. Zkuste se na takovou možnost informovat na vám příslušném úřadu obecním, městském, městské části nebo na jeho internetových stránkách.

Úplně chápeme, že pro rodiče, který je vyčerpaný dlouhodobou péčí, je to poměrně náročná aktivita, ale je potřeba dát vědět o tom, jaké sociální služby vám chybí. Jak je vidět výše, někdy stačí i jednou kliknout a do jednoduchého formuláře zadat váš podnět na vznik odlehčovací služby.

– jn –

Sdílet