Hledáme zpracovatele rešerše

Péče bez překážek, z. s., hledá někoho, kdo by rád zpracoval rešerši o postupu registrování a poskytování odlehčovací pobytové služby pro děti s kombinovaným postižením do 18 let.

Kdo jsme

  • spolek, který vznikl z neformální svépomocné skupiny rodičů dětí s kombinovaným postižením

Co bychom potřebovali

  • zpracovat rešerši o normách a nařízeních MPSV a dalších příslušných institucí

Co je naším cílem

  • vytvoření manuálu pro naši vlastní potřebu, případně pro další organizace, které by měly zájem tuto službu poskytovat

Jak na to spěcháme

  • do středy 31. října 2018 bychom potřebovali mít manuál v elektronické podobě

Co za to nabízíme

  • DPP (250 Kč/hodina), popř. fakturace

Kontakt

Sdílet